pátek 28. června 2013

MÍŠOVO VYSVĚDČENÍ - 2. pololetí školní rok 2012/2013 ( 3. třída )Dnes Míšovi začínají PRÁZDNINY !   Dva měsíce odpočinku od škole , nicnedělání , celodenní radost z počítače , her  , pohádek a filmů . Samo sebou , že podnikneme procházky a výlety po okolí , a budeme si užívat prázdnin a volna :)
A jelikož měl Míša moc krásné vysvědčení (  jakoby měl vyznamenání ! ) , dostal za své snažení stavebnici lega a příští týden dostane  nový dětský pokojíček - tedy spíše nový koberec , vymalování pokoje atd .
A odpoledne mu táta donesl toto hasičské auto - to bylo radosti !
Takže Míšo : PŘEJEME TI VŠICHNI TY NEJKRÁSNĚJŠÍ PRÁZDNINY !!!

 a jak to vlastně Míšovi v druhém pololetí šlo ?

ČTENÍ -  třídí předměty a obrázky do skupin a podle požadovaných znaků - dle velikosti , barev , předlohy a směru , přiřazuje nápis k obrázku a reálnému předmětu dle vzoru , sestavuje dle vzoru požadované slovo z písmen , činnosti plní samostatně nebo s dopomocí . Samostatně pracuje s výukovými programy na počítači .

PSANÍ -  snaží se dodržovat správné držení psacího náčiní a správný sed při psaní , dle svých schopností a s dopomocí zvládá uvolňovací cviky , obtahuje požadované tvary číslic a písmen , pracuje se šablonami .

ŘEČOVÁ VÝCHOVA - snaží se o nápodobu u logopedického zrcadla , vyslovuje krátké slabiky a opakuje podle pokynů a obrázků zvukomalebnými slabikami zvuky zvířat .

MATEMATIKA - s dopomocí modeluje jednoduché situace s využitím pomůcek , přiřazuje obrázky se stejným počtem prvků , rozlišuje a třídí základní geometrické tvary.

PRVOUKA -  orientuje se podle základních piktogramů i podle slovní instrukce , ukazuje podle pokynů části obličeje , zná některá domácí zvířata a napodobuje jejich zvuky , dle návodu a pokynů se umí sám nebo s dopomocí vysvléknout i obléknout , sám si obuje boty .

PRACOVNÍ VÝCHOVA -  na základě svých schopností  a s dopomocí zvládá modelování , práci s drobným materiálem , se stavebnicemi , snaží se dodržovat základní hygienická pravidla při stolování , občas se sám snaží držet lžíci a najíst se .

HUDEBNÍ VÝCHOVA -  soustředí se na posluch krátkých hudebních ukázek , projevuje radost při křesťanské chvilce s pastorem - rád napodobuje činnosti při písních s pohybovým doprovodem .

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - na základě svých schopností a s dopomocí zvládá základní výtvarné techniky , obtahuje podle předlohy a vybarvuje sám obrázky , pracuje s výukovými programy na počítači - sám nebo s menší dopomocí pedagoga .

TĚLESNÁ VÝCHOVA -  na základě svých schopností a s dopomocí zvládá jednoduché pohybové úkony , při canisterapii navazuje krátkodobý kontakt se psem , podává mu pamlsek , projevuje radost z přítomnosti psa .
 
 
 
 Žádné komentáře:

Okomentovat