úterý 10. února 2015

MÍŠOVO POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ školní rok 2014/2015


No , jelikož jsme marodili s velkou chřipkou a nějak jsem se zapomněla pochlubit , tak mažu černého puntíka a jdu se pochlubit Michálkovým vysvědčením :)
Od první třídy máme slovní hodnocení , a proto  každému říkám , že měl Míša vyznamenání :)
Krom vysvědčení dostal i pochvalu třídní učitelky a od nás od rodičů krásné puzzle .
Míša je prostě šikula kluk :)
Čtení :  třídí předměty a obrázky do skupin podle požadovaných znaků , přiřazuje nápis k obrázku a reálnému vzoru , z písmen dle vzoru sestaví požadované slovo , samostatně pracuje s výukovými programy na počítači , činnosti plní samostatně nebo s menší pomocí , pozornost neudrží dlouho .

Psaní : přiřadí k sobě stejná písmena , s dopomocí zvládá uvolňovací cviky , obtahuje a napodobuje požadované tvary číslic a písmen , nepíše s ochotou .

Řečová výchova :  krátkodobě se koncentruje na poslech říkanek , pohádek a krátkých příběhů , verbálně nekomunikuje , u logopedického zrcadla napodobuje hlásky a krátké slabiky , ukazuje části obličeje a těla , pracuje s logopedkou . Začíná se seznamovat s VOKS .

Matematika :  s pomocí přiřazuje obrázky s určitým počtem prvků k číslům 1 - 5 , počítá na prstech , rozlišuje a třídí geometrické tvary , kreslí čáry . Pracuje s velkou ochotou .

Prvouka :  orientuje se podle základních piktogramů , procesních schémat i slovních instrukcích . Stále samostatněji zvládá základní hygienu - mytí rukou , umí se s dopomocí vysvléknout i obléknout , sám drží lžíci , sám pije z hrníčku a uklízí po sobě .

Pracovní výchova :  s dopomocí pracuje s drobným materiálem , s dopomocí navléká tkaničky a korálky , pomáhá s domácími pracemi a stolováním , pomáhá při obsluze ostatních dětí , rád pracuje na počítači .

Hudební výchova :  soustředí se na poslech krátkých hudebních ukázek , rád hraje na perkuse , s pomocí  zvládá hru na tělo , má rád ranní chvilky .

Výtvarná výchova : zvládá stále více výtvarných technik - houbičkování , vykrajování , práci s razidly , lepení , vybarvování . Nemá rád práci s prstovými barvami .

Tělesná výchova :  reaguje na základní pokyny , signály a gesta učitele , s pomocí zvládá jednoduché pohybové úkony . Oblíbil si cvičení ve vertibulárním kuželu .
Žádné komentáře:

Okomentovat